ระบบนัดพบแพทย์

นัดหมายแพทย์ออนไลน์กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบทุกช่อง และนัดก่อนพบแพทย์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ให้บริการวันเวลาราชการเท่านั้น
* ใช้ได้เฉพาะผู้รับบริการรายเก่าเท่านั้น

ข้อมูลทั่วไป

การนัดหมาย

ช่วงเวลาให้บริการ 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น.
คลินิกตรวจโรคทั่วไป(นอกเวลา) ให้บริการ 08.00-12.00 น.

ข้อมูลติดต่อกลับ

** หมายเหตุ :
1. การนัดหมายแพทย์ออนไลน์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับ Email ตอบกลับจากทางโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น
2. ขอความกรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมาพบแพทย์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
3. หากท่านต้องการยกเลิกการนัด กรุณาแจ้ง 053-276856 ต่อ 102
ระบบกำลังส่งอีเมล์